Наші Послуги
професійно і якісно

Відновлення бухгалтерського обліку

Відновлення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві є необхідним при втраті або пошкоджені первинних облікових документів та податкової звітності. Щоб уникнути фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства, Сlever Сonsulting приведе всю документацію у відповідність до загальноприйнятих вимог. Спочатку буде здійснено попередній аналіз наявної на підприємстві документації та оцінка її стану на момент замовлення послуги. На наступному етапі визначається загальний обсяг роботи щодо поновлення документів, кількість і кваліфікаційний рівень фахівців, яких потрібно залучити для приведення обліку у відповідність до вимог законодавства.

Безпосередньо послуга «Відновлення бухгалтерського обліку» включає:

  • відновлення або створення регістрів синтетичного обліку;
  • поновлення аналітичних регістрів;
  • відновлення або створення податкових регістрів;
  • поновлення бухгалтерської звітності організації;

Наші фахівці при необхідності відновлюють первинну документацію. У деяких випадках буде складена уточнена звітність.

Результати цієї роботи принесуть Вам:

  • зниження ймовірності конфліктних ситуацій з контролюючими органами, а також уникнення можливих неприємностей (штрафів, судових розглядів);
  • формування точних податкових зобов’язань;
  • виявлення похибок у фінансових даних.

Після роботи спеціалістів Сlever Сonsulting усі документи Вашого підприємства будуть у повному порядку!