Корисна інформація

Наказ про прийом на роботу в якості трудового договору. Правила оформлення

Наказ про прийом робітника

Керуючись статтею 24 (частина 3) Кодексу законів про працю (КЗпП), працівник та роботодавець (уповноважений орган) зобовʼязані укласти трудовий договір.

Це контракт, складений та відповідно оформлений між працівником та наймачем, в якому прописані зобовʼязання працівника виконувати роботу, а наймача – забезпечувати необхідні умови праці та платити заробітну платню (ст.21 КЗпП).

Договір повинен бути оформлений належним наказом (розпорядженням) наймача (уповноваженого органу). Окрім цього, необхідно повідомити про це Державну фіскальну службу.

Слід враховувати, що приймання на роботу робітника за наказом прирівнюється до підписання трудового договору, навіть за умови відсутності останнього. КЗпП (ч. 3 ст. 24) не вимагає підписання трудового договору з усіма найманими працівниками. Виключення становлять випадки, які зазначені в статті 24 (частина 1) КЗпП.

Основні правила та вимоги щодо оформлення наказу при приймання працівника на роботу

Держкомстатом було затверджено (наказ № 489 від 05 грудня 2008 р.) типову форму (П-1) вищевказаного наказу. Використання даної форми не є обовʼязковою вимогою, але при розроблені власного варіанту документу, необхідно враховувати положення наказу Мiнюста України вiд 18 червня 2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях». У пункті 9, розділу ІІ вищенаведеного наказу вказана інформація, котра повинна включатися в контракт з працівником:

  • посада працівника із уточненням щодо кваліфікації, спеціальності, розряду і т.д.;
  • різновид роботи: основна, або ж робота за сумісництвом;
  • зазначення дати прийому на роботу;
  • наявність випробувального терміну, прийом за контрактом з певним строком тощо;
  • зазначення умов праці (важкі або шкідливі, неповний робочий день);
  • складові заробітної плати (посадовий оклад, доплати, надбавки, преміювання).

Документ обов’язково підписується особами, що в ньому вказані. Підпис та дата ознайомлення з контрактом роботодавцем та працівником повинен стояти на першому примірнику розпорядчого документу.