Корисна інформація

Переваги цивільно-правової угоди. Причини обрати цивільно-правовий договір

Що таке цивільно правовий договір

1 січня 2017 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII. Закон значно посилює відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю. Тому необхідно чітко розуміти відмінності  між трудовим та цивільно-правовим договором. Неправильна кваліфікація відносин може стати причиною значних штрафів.

Особливості цивільно-правового договору

Відповідно до статей 6, 627 Цивільного кодексу України діє принцип свободи договору. Цивільно правова угода – це встановлення цивільних прав та обов’язків двох або більше сторін на основі їх взаємної згоди. Умови договорів визначаються сторонами окремо у кожному випадку.

Щоб розуміти, що таке цивільно правовий договір, варто знати порядок його укладання.

Укладання починається з оферти.  Пропозицію укласти договір відправляють конкретній особі. В ній вказуються майбутні умови договору та час, до якого очікують відповідь.

Інша сторона приймає або не приймає пропозицію. Акцепт  – це згода отримувача оферти із умовами оферента. У разі якщо акцептант пропонує свої умови договору, оферент опиняється на місці акцептанта.

Перед безпосереднім укладанням та підписанням договору ЦПХ, сторони обговорюють умови, які їх цікавлять. Може знадобитись юридична консультація, де юрист надасть інформацію щодо законів та відповість на правові питання, які можуть виникнути у сторін договору.

Фізичні особи та підприємства самі визначають положення цивільно правової угоди та скріплюють їх своїми підписами.  Роботи та процес надання послуг можуть тривати протягом будь-якого часу, але у договорі обов’язково вказується кінцевий термін.

Обов’язкові реквізити цивільно-правового договору

У тексті договору на початку вказуються сторони, що укладають договір. Далі йдуть наступні розділи:

 1. Предмет – опис та детальний перелік робіт/послуг, що виконавець має здійснити
 2. Обов’язки та права сторін договору
 3. Розмір та умови виплати винагороди
 4. Відповідальність сторін
 5. Термін дії
 6. Непередбачувані обставини
 7. Умови конфіденційності
 8. Додаткові умови
 9. Реквізити замовника та виконавця

Зразок цивільно правового договору з фізичною особою може містити менше пунктів. Найголовніше – вказати умови виконання роботи виконавцем та порядок виплати винагороди замовником.

Випадки, у яких цивільно-правовий договір замінює трудовий

Відсутність штатної одиниці на підприємтсві

У переважній більшості підприємств і організацій згідно штатного розпису встановлюється конкретний перелік посад, які необхідні для належного виконання робіт. Включати у штат інші професії є недоречно. Єдиний вихід – укладання цивільно-правової угоди.

Відсутність професії в Класифікаторі професій

Штатний розпис складається на основі Класифікатора професій, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327.

Постійно з’являються нові професії у інформаційній, маркетинговій та фінансовій сфері. Більшість з них відсутні у класифікаторі, тому їх неможливо включити до штатного розпису. Розумний вихід – укласти цивільно-правовий договір.

Короткотривалі роботи

Предметом ЦПД може бути як кінцевий результат праці, так і виконання певного завдання замовника. Найчастіше  – це робота фізичних осіб, що зобов’язуються, наприклад: виготовити річ, відремонтувати поломку, виконати сезонні роботи, надати конкретну послугу. Хороший приклад – робота обслуговуючих працівників під час проведення конференції.  Ця робота є одноразовою та короткотривалою.

Робота працівника за сумісництвом

Робітники працюють за сумісництвом на тому ж або іншому підприємстві. Також передбачається робота у час, вільний від основної роботи. Якщо працівник задіяний у роботах за сумісництвом, то підприємець вже не зможе укласти з ним трудовий договір. Проте, є можливість укладання договору підряду.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України передбачено можливість на законодавчому рівні ввести обмеження щодо сумісництва, а також колективним договором або трудовим договором, який є для працівника основним. Порушення працівником обмежень на сумісництво, встановлених законом, колективним або трудовим договором, є підставою для застосування до такого працівника дисциплінарного стягнення, а також звільнення з роботи.

Відмінності трудового і цивільно-правового договору

Оскільки договір ЦПХ стає все більш поширеним, варто приділити увагу його відмінностям від трудової угоди:

 1. Трудовий договір дає працівнику гарантії: оплачуваний лікарняний, відпустка, страхування у разі нещасних випадків на виробництві. При втраті працездатності через виробничу травму робітник має право на компенсації. При укладанні ЦПД гарантії відсутні. Інший учасник договору не несе відповідальності за особу, яка виконує роботу.
 2. Форма укладання трудового договору зазвичай письмова. Хоча не заборонено укладати його і усно (ст. 24 КЗпП). А цивільно-правова угода укладається лише в письмовій формі. (ст. 208 ЦКУ).
 3. Трудовий договір зобов’язує роботодавця надати найманому працівнику необхідні інструменти, одяг. Гарантує належні умови праці та безпеку. При договорі ЦПХ працівник виконує роботу самотужки, на свій страх і ризик.
 4. В трудовому договорі вказується чіткий розпорядок роботи, якого зобов’язаний дотримуватися найманий працівник. При укладанні ЦПД працівник розпоряджається своїм робочим часом так, як йому зручно.
 5. При укладанні цивільно-правового договору запис до трудової книжки не вноситься.
 6. Предмет трудового договору – виконання професійних чи посадових обов’язків. Предмет цивільно правової угоди – результат праці.
 7. При роботі працівника повний робочий день за трудовим договором, йому виплачують заробітну плату не нижче встановленого мінімального розміру. Зокрема, зарплата виплачується помісячно і двічі на місяць (аванс і основна частина).

При цивільно правовій угоді робота оплачується згідно домовленості сторін. Винагорода виплачується у термін, встановлений в договорі на підставі акту виконаних робіт/наданих послуг. При укладанні ЦПД працівник не несе матеріальної відповідальності.

Оподаткування винагороди за цивільно-правовим договором

Винагорода за ЦПД оподатковується тими самими податками і зборами, що і заробітна плата за трудовим договором.

Податок на доходи фізичної особи.

Так, відповідно до п.п. 168.1.1 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України, замовник при виплаті винагороди утримує ПДФО в розмірі 18% від суми виплати за рахунок фізичної особи. Якщо фактично роботи виконано/послугу надано, що підтверджено підписаним актом виконаних робіт/наданих послуг, але їх ще не оплатили, то податок сплачується протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.5 ПКУ).

Військовий збір.

Крім того, п.п. 1.1 п. 161 підрозділу 10 pозділу XХ ПKУ передбачено утримання із суми винагороди військовий зір у розмірі 1,5%. Утримання і сплата військового збору до бюджету проводиться у тому ж порядку, як і для ПДФО.

Єдиний соціальний внесок.

Замовник зобов’язаний одночасно з виплатою винагороди нарахувати і сплатити до бюджету ЄСВ в розмірі 22% від суми виплати. Якщо роботу виконано/послугу надано і акт виконаних робіт/наданих послуг підписали, але не оплатили, то граничний термін сплати ЄСВ до бюджету не пізніше 20-го числа місяця, що йде за місяцем його нарахування.

Укладання цивільно-правового договору дозволяє уникнути багатьох проблем із законодавством, при цьому залучити до виконання робіт провідних фахівців.