Новини

Механізм оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної

21 лютого 2018 року Кабінет міністрів України затвердив новий порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Постанова набрала чинності 22 березня 2018 року.

Податкова накладна – електронний податковий документ, який продавець (платник податку на додану вартість) складає відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством, в електронній формі затвердженого стандарту (бланку), підписує електронним цифровим підписом та реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних. Платник ПДВ зобов’язаний надати податкову накладну покупцю (одержувачу) на його вимогу лише в електронному вигляді. Також передбачено, що покупець самостійно може отримати податкову накладну в електронному вигляді та повідомлення про її реєстрацію в ЄРПН, направивши електронний запит до ЄРПН.

Податкова накладна: обов’язкові реквізити та порядок реєстрації

Щоб податкова накладна була дійсною і її зареєстрували у ЄРПН, необхідне вірне заповнення реквізитів, які містить бланк податкової накладної.

ПН містить такі обов’язкові реквізити:

 1. Дата складання
 2. Номер по порядку
 3. Назва продавця та покупця товарів/послуг відповідно до їх реєстраційних документів
 4. Податковий номер платника ПДВ (продавця і покупця)
 5. Опис товарів та послуг (номенклатура, кількість, обсяг)
 6. Код УКТЗЕД – для товарів та код ДКПП – для послуг
 7. Ціна без податку за одиницю товару чи послуги
 8. Ставка та сума податку
 9. Сума коштів з податком, що підлягає сплаті

Якщо постачається товар/послуга звільнений від оподаткування ПДВ, ставиться помітка у податковій накладній “Без ПДВ”.

Реєстрація податкової накладної проводиться у ЄРПН. Якщо накладна створена протягом перших 15 календарних днів, то її потрібно зареєструвати до кінця поточного місяця. Якщо виписана з 16 числа по останній день місяця – зареєструвати до 15 числа наступного місяця.

Податкові накладні, які направляються на реєстрацію в Єдиний реєстр підлягають моніторингу на відповідність критеріям ризиковості платника податку та здійснення господарської операції. За результатами такого моніторингу можливе їх зупинення.

Якщо зупинено реєстрацію ПН в Реєстрі фіскальний орган надсилає платнику ПДВ в електронній формі квитанцію про їх зупинення. Платник податку має подати до податкової регіонального рівня протягом 365 календарних днів, що настають за датою виписки податкової накладної, в електронному вигляді письмові пояснення та копії первинних документів, необхідних для прийняття Комісією контролюючого органу рішення про реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі.

Комісія може відмовити у реєстрації податкової накладної. Пунктом 27 Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, що затверджений постановою КМУ від 21.02.18 р., вказано, що рішення Комісії може бути оскаржено в адміністративному порядку або у судовому.

Адміністративне оскарження

Краще почати з адміністративного оскарження. Воно безкоштовне, здійснюється просто, потребує мінімум зусиль та часу. Платник податку може подати адміністративну скаргу протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішення Комісії фіскального органу про відмову у реєстрації податкової накладної. У випадку, коли останній день подання скарги припав на вихідний чи свято, то останнім днем подачі вважається перший робочий день.

Скаргу потрібно подавати в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку, встановленими ДФСУ із застосуванням електронного цифрового підпису.

ДФСУ не має права не прийняти скаргу платника ПДВ.

Скаргу на розгляд Комісії ДФСУ може подати як особисто платник ПДВ, так і уповноважена ним особа при наявності належним чином завіреної копії документу, який підтверджує повноваження такої особи відповідно до законодавства.

В скарзі має зазначатися наступна інформація:

 1. Назва платника ПДВ, який подає скаргу, його місцезнаходження відповідно до реєстраційних документів;
 2. Податковий номер платника податків або паспортні дані (для тих осіб, які через релігійні переконання відмовились від отримання РНОКПП);
 3. Номер та дату рішення Комісії фіскального органу про відмову у реєстрації податкової накладної;
 4. Вказати причини незгоди з рішенням Комісії контролюючого органу;
 5. Вказати інформацію щодо оскарження рішення Комісії податкового органу в судовому порядку;
 6. Основні вимоги платника ПДВ, який подає скаргу;
 7. Електронна адреса, на яку контролюючий орган має направити рішення про розгляд скарги.

Сформувати файл скарги можна за допомогою зручного для платника програмного забезпечення. Головне, щоб усі відправлені файли були формату pdf та один документ не перевищував розмір 2 Мб.

До скарги платник податку може надати пояснення та копії первинних документів, що підтверджують реальність здійснення господарської операції за формою J(F)1360102.

Якщо Комісія Державної фіскальної служби з питань розгляду скарг ще не прийняла рішення, то платник податку може відкликати скаргу. Для цього подають Заяву за формою J(F)1313301.

Розглядається скарга протягом 10 календарних днів з дня її отримання. Термін розгляду скарги не може бути продовженим. За результатами розгляду комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає рішення та направляє його платнику ПДВ.

Комісія з питань розгляду скарг може прийняти одне з таких рішень:

 1. скасувати рішення комісії ДФС та задоволити скаргу;
 2. залишити рішення комісії ДФС без змін та скаргу без задоволення;
 3. залишити скаргу без задоволення.

Якщо скарга платника ПДВ залишена без задоволення, то Рішення Комісії з питань розгляду скарг вже не підлягає повторному адміністративному оскарженню, але його можна оскаржити через суд.

Оскарження у судовому порядку

Оскаржувати блокування ПН у суді – найбільш дієвий метод для платників податків. Хоч він і забирає більше часу та сил, порівняно з адміністративним.

Пункт 56.19 ПКУ повідомляє, що якщо платник податку оскаржував рішення в адміністративному порядку, у нього є термін 1 місяць для того, щоб подати заяву до суду.

Якщо оскарження в адміністративному порядку не було, звернутися до суду можна протягом 1095 днів. Термін рахують з дня відмови Комісії. Проте, фактично термін звернення, незалежно від того було адміністративне оскарження чи ні, становить 1095 днів.

Отже, оскарження можливе у адміністративному та судовому порядку. В більшості випадків, суд на стороні платника податку.