Новини

Податковий кредит

Податковий кредит (ПК) є чудовою можливістю зменшити суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню до бюджету. Це та сума вхідного ПДВ, що входить у вартість придбаного товару або отриманих послуг. До складу ПК відносять суми ПДВ по операціях з купівлі товарів, необоротних активів та послуг платником податку.

Оформлення розрахунків за товари або послуги між суб’єктами господарювання, які являються платниками ПДВ, проводяться на підставі податкової накладної(ПН). Перший крок для надання можливості покупцям отримати податковий кредит – належне оформлення податкової накладної особою, що постачає товар або надає послуги. Вірно оформлена податкова накладна є підставою для нарахування податкового кредиту. Для того, щоб це зробити потрібно вказати наступний набір реквізитів:

 • дату створення та номер ПН;
 • ПІБ або назву особи/фірми, що постачає товар або надає послуги та особи, що їх отримує;
 • податковий номер продавця та покупця;
 • всю інформацію про товар чи послугу: назва, опис, кількість, об’єм, ціна;
 • доставка, ставка податку, загальна сума коштів;
 • код послуги відповідно до державної класифікації послуг (не менше чотирьох цифр), а також код товару УКТЗЕД.

Другим, але не менш важливим етапом для можливості автоматичного віднесення суми ПДВ до ПК є реєстрація її у Єдиному реєстрі податкових накладних(ЄРПН). Провести реєстрацію податкової накладної в ЄРПН потрібно у визначені терміни – все залежить в якій (першій чи другій) половині місяця її виписано. Якщо податкову накладну складено у проміжку:

 • з 1 по 15 календарний день місяця, то термін її реєстрації в ЄРПН до останнього календарного дня поточного місяця;
 • з 16 по останній календарний день місяця, то термін реєстрації такої ПН до 15 календарного дня наступного місяця.

Тільки після коректного виконання цих двох етапів покупець отримає право на ПК. Варто зауважити, що процес зарахування суми податку до кредиту може тривати довше, у зв’язку з можливістю тимчасового зупинення реєстрації накладної.Зупинення реєстрації податкової накладної можливе у разі відповідності в ній ряду критеріїв ризиків, що зумовлює її блокування. З метою уникнення негативних наслідків, платники ПДВ повинні врахувати:

 1. ) сформована ПН має підтверджувати безумовний факт здійснення постачання-придбання товарів/послуг між суб’єктами господарювання – платниками ПДВ. Обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у податковій накладній, має відповідати обсягам їх придбання. Визначення змісту ПН має відповідати реальності та доцільності операцій. У сторін взаємовідносин мають бути матеріальні, технічні, фізичні та технологічні можливості здійснення операцій.
 2. ) господарська операція у взаємовідносинах між платниками ПДВ повинна зумовити зміни в структурі балансу всіх сторін, які причетні до її здійснення, та підтвержуватися первинними документами (такими як господарський договір, видаткова накладна, акт наданих послуг, банківські виписки про перерахування коштів, або іншими документами, що стосуються передачі-приймання товару/послуги).
 3. ) первинний документ повинен містити наступний набір реквізитів, такі як назва документу, дата його оформлення, реквізити суб’єктів господарювання, зміст та обсяг операції, відомості про уповноважених осіб на здійснення даних операцій: посади, прізвище та ініціали, їх підписи або інші дані, що дають змогу їх ідентифікувати. Тобто первинний документ повинен мати достовірні дані та фіксувати факт здійснення операцій.
 4. ) господарська операція повинна відображатися в бухгалтерському та податковому обліку у тому періодіі, в якому її було фактично здійснено.

Щоб оформити всі необхідні документи сторони взаємовідносин мають суворо слідувати кожному пункту інструкції. Сформувати податковий кредит можна і без ПН на підставі транспортних квитків, фіскальних чеків, рахунку за надання послуг. Проте не кожен рахунок може слугувати замінником податкової накладної, а лише ті, вартісні показники яких базуються на показниках приладах обліку . На фіскальному чеку має бути вказаний податковий номер продавця та сума податку. Рахунок видається одразу ж після здійснення фінансової операції та не підлягає відновленню у разі втрати.

Якщо буде потреба внесення змін, після купівлі товарів чи послуг сума податкового кредиту постачальника та отримувача підлягає коригуванню на підставі розрахунку коригування. Податковий кредит може коригуватись як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення суми.

Належно оформлену та зареєстровану в ЄРПН накладну неможливо оскаржити.

Відповідальність за формування нереального податкового кредиту досить суттєва, тому важливо знати та чітко слідувати правилам, за умови виконання яких, такий кредит можна отримати.

Якщо ви отримали запит від податкової, то ви можете прочитати як правильно дати відповідь на запит податкової.