Наші Послуги
професійно і якісно

Бухгалтерські послуги юридичним особам

Як передбачено ст. 19 Господарського кодексу України, всі юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, зобов’язані вести первинний (оперативний) обрахунок результатів своєї діяльності, складати та подавати достовірну статистичну інформацію (чи інші дані, передбачені законодавством), а також вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. Послуги Сlever Сonsulting можуть включати в себе як повне ведення бухгалтерського та податкового обліку організації — від постановки завдань до здачі звітності, так і ведення бухгалтерського та/або податкового обліку окремих ділянок. Ви також можете доручити нам формування звітності на основі самостійно внесеної інформації в бухгалтерські регістри.

Ведення бухгалтерського обліку для юридичних осіб передбачає:

 1. Послуги з ведення матеріального обліку:
 • оформлення усіх регістрів, необхідних для здійснення матеріального обліку;
 • обрахунок надходжень, руху і вибуття матеріальних активів (МШП, матеріалів та товарів);
 • оформлення документів, пов’язаних з інвентаризацією майна чи фінансових зобов’язань;
 • розрахунок амортизації основних засобів підприємства, а також нематеріальних активів, що були передані в експлуатацію;
 • облік основних засобів (їх надходжень, руху і вибуття).
 1. Ведення розрахунково-касових операцій:
 • підготовка та оформлення платіжних документів для банківської установи;
 • щомісячна обробка вхідних/вихідних первинних банківських документів;
 • оформлення первинних касових документів (ПКО і ВКО);
 • ведення касової книги Вашого підприємства.
 1. Проведення розрахунків з постачальниками і покупцями:
 • обробка первинних облікових документів, що сформовані в результаті взаємовідносин з підрядниками та постачальниками;
 • звірка взаєморозрахунків з контрагентами (покупцями і постачальниками) на кінець звітного місяця;
 • оформлення первинних документів, що виставляються контрагентам (рахунків чи рахунків-фактур, а також накладних та актів виконаних робіт);
 • обробка рахунків-фактур, що були отримані від постачальників (замовників), а також, що були виставлені покупцям (замовникам);
 • ведення реєстрів податкових накладних (виданих і отриманих).
 1. Розрахунки по заробітній платі:
 • підготовка документів по персоналу фірми (накази, трудові договори, особисті справи);
 • обрахунок заробітної плати, складання розрахунково-платіжних відомостей, розрахунок соціальних внесків відповідно до закону;
 • обрахунок суми податку на доходи фізичної особи та військового збору;
 • надання довідки про доходи фізособи (на вимогу працівника);
 1. Бухгалтерські послуги щодо заповнення звітності:
 • введення оперативної інформації в систему автоматизованого обліку 1С;
 • складання повного комплексного пакету бухгалтерської звітності.

Також можливо замовити бухгалтерський супровід юридичних осіб від Сlever Сonsulting, що включає в себе:

 • вивчення Вашої фірми і її фінансової діяльності;
 • аналіз звітності та податкових відрахувань;
 • розробку нової податкової політики, яка одночасно і зекономить кошти, і відповідатиме вимогам діючого законодавства;
 • розробку індивідуального плану бухгалтерського і податкового обліку, найбільш ефективного саме для Вашої сфери діяльності;
 • організацію своєчасного документообігу;
 • отримання, перевірку або складання первинних облікових і податкових документів;
 • надання інформації про бухгалтерські документи, що відсутні або підлягають заміні;
 • формування і здача звітності усіх необхідних форм;
 • виїзди представника Сlever Сonsulting до державних органів (у разі необхідності, що виникає в зв’язку з бухгалтерським супроводом);
 • консультацію з питань бухгалтерських послуг.

Сlever Сonsulting гарантує збереження комерційної таємниці!